kaip

kaip
2 kaĩp prt. 1. kone, maždaug, apie: Taip jojau aš kaip valandėlę V.Piet. Atsidariusiose duryse pasirodė mergiščia kaip (kokių, apie) šešiolikos ar penkiolikos metų V.Piet. Gyveno su jąja kaip tris mėnesis ir sugrįžo ing namus savus DP471. Tu žinai jau nu prašokusius kaip keturis tūkstantis metų BPI337. 2. tik, išskyrus: Nebuvo nei vieno žmogaus tavo dvare, kaip viena sena žmona VoL289. Turto tiek ir tėra, kaip aplūžusi lova .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • KAIP — may refer to:* Korea Area Incentive Program * KAIP (FM), a radio station (88.9 FM) licensed to Wapello, Iowa, United States …   Wikipedia

  • kaip ir — kaip ir̃ dll. Ji̇̀s kaip ir žadėjo atvažiúoti šį̃ sekmadiẽnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip — obs. form of cape n.1, cope n.1 …   Useful english dictionary

  • kaip — 3 kaĩp conj. 1. tarytum, it, lyg; kaipo (lyginant): Koks gražus mažytis mūsų kraštas, – kaip lašelis tyro gintaro S.Nėr. Puvėsių sienos su skylėm kaip rėtis T.Tilv. Vaikų kaip pupų, o duonos nė plutos LTR. Rugiai da kaip nebuvo (neprasti) Pc.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip — 1 kaĩp adv. 1. SD73, R kokiu būdu; kiek; koks (tiesiogiai klausiant): Kaĩp tu tai darai? K. Kaip tu galėjai atvykti? J.Jabl. | Kaip ilgai tu ten būsi? Skrd. Kaip brangi ta šluota? BsPI39. | Kaip tavo sveikata? Skr. O kaip šiandie oras? Ėr. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kaip — Günther Kaip (* 1960 in Linz) ist ein österreichischer Schriftsteller. Biografie Seit 1980 lebt Kaip in Wien, seit 1991 ist er freier Autor. Er veröffentlicht in Anthologien, Literaturzeitschriften und Zeitungen. Außerdem arbeitet Kaip für den… …   Deutsch Wikipedia

  • kaip — kai̇̃p 2 jng. Gal gerbiamàsis parlamentãras pasakýtų, kaip pragyvénti už tri̇̀s šimtùs li̇̀tų peñsijos? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip — kai̇̃p 3 dll. Kaip tù klýsti tai̇̃p manýdamas! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip ne kaip — kaip ne kaĩp adv., kaip nẽ kaip DŽ, kaĩp ne kaĩp NdŽ kaip nors, vargais negalais: Gal kaip ne kaĩp pabaigsim darbą iki vakaro DŽ. Visi steigės kaĩp ne kaĩp parvažiuoti Pln. Kaip ne kaip nuvykome į miestą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip norintais — kaip nõrintais adv. kaip nors: Reikėjo kaip nõrintais dar valgyti Als. Bene pakelsi kaip nõrintais Als. Kaip nõrintais reik skubėti tas bulbes nukasti Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”